Melanorosaurus (Меланорозавр)

Melanorosaurus (Меланорозавр), Plateosaurus (Платезавр), Thecondontosaurus (Текодонтозавр)